Tôi có toàn quyền kiểm soát tài khoản trao đổi của mình không?

Có, bằng cách kết nối với ứng dụng giao dịch của chúng tôi, bạn chỉ cấp quyền sao chép các giao dịch của một nhà giao dịch đang sử dụng AI trên thị trường Orderbook. Chúng tôi không có quyền truy cập vào quyền chuyển tiền hoặc rút tiền của các tài khoản đó. Bạn duy trì toàn quyền kiểm soát tài khoản trao đổi của mình.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.