Tôi có thể rút BTC hoặc USDT từ tài khoản trao đổi của mình không?

Có, bạn có toàn quyền kiểm soát tài khoản của mình và bạn có thể chọn rút bất kỳ tài sản nào bất kỳ lúc nào. Orderbook sẽ phát hiện bất kỳ thay đổi nào và điều chỉnh các thông số quản lý rủi ro của nó cho phù hợp. Bất kỳ BTC hoặc USDT nào được rút hoặc chuyển đổi thành các đồng tiền khác sẽ được coi là chuyển khoản đi.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.