I am now connected to Binance. Can I change to another exchange and continue copy trading?

Có, bạn có thể làm điều đó bằng cách chọn sàn giao dịch mới của mình từ danh sách các sàn giao dịch mà chúng tôi hỗ trợ và gửi các khóa API của bạn để kết nối.

Xin lưu ý rằng khi Orderbook phát hiện những thay đổi như vậy, nó sẽ tự động phân loại tài khoản của bạn là người dùng mới và bạn có thể phải đợi 24 giờ trước khi giao dịch sao chép tiếp tục. Điều này là cần thiết để đảm bảo việc quản lý rủi ro được thực hiện tốt. Các bản ghi lịch sử của tài khoản trước đó sẽ không bị xóa và có thể truy cập được.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.