Tôi vẫn đang sử dụng cùng một tài khoản trao đổi, nhưng tôi có thể thay đổi khóa API của mình không?

Có, bạn có thể. Xin lưu ý rằng khi ứng dụng giao dịch phát hiện những thay đổi như vậy, nó sẽ tự động phân loại tài khoản của bạn là người dùng mới và bạn có thể phải đợi 24 giờ trước khi sao chép giao dịch tiếp tục. Điều này là cần thiết để đảm bảo việc quản lý rủi ro được thực hiện tốt. Hồ sơ lịch sử của tài khoản trước đó sẽ được lưu trữ trong ứng dụng giao dịch.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.