Tôi có thể mở 2 tài khoản với ứng dụng giao dịch Orderbook nhưng chỉ kết nối 1 tài khoản trao đổi không?

Tôi có thể mở 2 tài khoản với ứng dụng giao dịch Orderbook nhưng chỉ kết nối 1 tài khoản trao đổi không?

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.