Tôi có thể hủy các lệnh giới hạn do ứng dụng giao dịch đặt theo cách thủ công không?

Đúng, bạn có thể làm điều đó. Nhưng nó không được khuyến khích vì nó sẽ ảnh hưởng đến cách các chiến lược được thực hiện bởi nhà giao dịch sao chép.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.