Tôi có kích thước tài khoản nhỏ hơn so với những người dùng khác. Tôi có chịu rủi ro tương tự như họ không?

Kích thước lệnh của mỗi giao dịch được sao chép sẽ được điều chỉnh tương ứng dựa trên số dư BTC + USDT của mỗi tài khoản cá nhân. Nếu tài khoản 1.000 giao dịch 1 BTC, thì tài khoản 10.000 sẽ giao dịch 10 BTC. Các tài khoản nhỏ hơn sẽ không chịu rủi ro cao hơn bằng cách giao dịch với quy mô đơn hàng lớn hơn.


Quy mô đặt hàng của mỗi giao dịch sẽ tăng tương ứng khi số dư của bạn tăng lên cùng với lợi nhuận để tận dụng hiệu ứng kép hoặc giảm tương ứng khi có chuyển khoản âm.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.