Tôi có cần mở một tài khoản trao đổi mới cho Orderbook không?

Để quản lý rủi ro hiệu quả, dễ dàng báo cáo và hiển thị rõ ràng về hiệu suất, bạn nên tạo một tài khoản trao đổi mới cho Orderbook.

Nếu bạn dự định sử dụng tài khoản trao đổi hiện tại có chứa các loại tiền điện tử khác bên trong, hãy đảm bảo chuyển BTC của bạn trong ví “Fiat and Spot” sang các ví khác (ví dụ: P2P hoặc Margin).

Vì Orderbook hiện chỉ giao dịch BTC / USDT trong ví “Fiat và Spot”, các loại tiền điện tử khác sẽ không bị ảnh hưởng.

Giao dịch sao chép sẽ không bắt đầu nếu phát hiện số lượng lớn BTC vì cần có hướng dẫn thêm.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.