Orderbook hỗ trợ những tài khoản trao đổi nào?

Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ Binance, FTX và Bybit.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.