Người dùng mới có thể bắt đầu giao dịch trong bao lâu?

Khi đăng ký, người dùng mới sẽ cần phải đặt cọc bảo đảm tối thiểu 1000 USD trước khi có thể bắt đầu giao dịch sao chép.

Họ có thể mong đợi tài khoản trao đổi của họ được sao chép giao dịch trong vòng 24-48 giờ sau khi họ đã chọn nhà giao dịch để theo dõi. Điều này cho phép thực hiện các biện pháp kiểm soát quản lý rủi ro khác nhau.

Thời gian chờ có thể ngắn đến vài giờ tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.