Giao dịch sao chép Orderbook là gì?

Như tên cho thấy, giao dịch sao chép cho phép người dùng chọn các nhà giao dịch tiền điện tử giao dịch với thị trường Orderbook tạo AI và tự động sao chép các giao dịch của họ thông qua ứng dụng giao dịch. Khi họ giao dịch, người dùng giao dịch. Nó được tự động hóa và không phức tạp cho phép người dùng nhận được kết quả tương tự như kích thước đơn đặt hàng được điều chỉnh tương ứng với các nhà giao dịch. Các nhà giao dịch có tiền của họ đang bị đe dọa, đảm bảo trách nhiệm giải trình và trách nhiệm.

Các nhà giao dịch bạn đang sao chép sẽ không có quyền truy cập vào tiền của bạn. Người dùng sẽ luôn duy trì toàn quyền kiểm soát các tài khoản trao đổi của họ.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.