Tôi có thể ngừng giao dịch sao chép bất cứ lúc nào không?

Chắc chắn rồi. Trong bảng điều khiển ứng dụng giao dịch Orderbook, bạn có thể chọn "Ngừng sao chép" bất kỳ lúc nào. Chỉ cần kết nối lại bằng cách chọn “Bắt đầu sao chép”. Xin lưu ý rằng việc kết nối lại có thể mất 24 giờ trước khi bất kỳ giao dịch nào bắt đầu. Điều này nhằm đảm bảo tất cả các biện pháp kiểm soát quản lý rủi ro được áp dụng.

Tất cả giao dịch sẽ dừng ngay lập tức khi ngừng hoạt động giao dịch sao chép. BTC hiện có trong ví sẽ không được bán bớt.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.