Ký quỹ bảo đảm là gì?

Tất cả người dùng mới được yêu cầu đặt cọc ban đầu tối thiểu 1000 USDT với Orderbook làm vật lưu giữ để bù đắp các khoản khấu trừ phí trong tương lai trước khi bất kỳ giao dịch sao chép nào có thể bắt đầu.

Các lần nạp tiền tiếp theo có thể được thực hiện với bất kỳ số tiền nào trên 100 USDT (Tối thiểu 100 USDT cho mỗi lần nạp). Tiền đặt cọc bảo đảm không được hoàn lại.Khi tiền ký quỹ của bạn giảm xuống 0, giao dịch sao chép sẽ tự động dừng lại. Bạn sẽ cần nạp thêm các khoản tiền gửi mới (tối thiểu 100 USDT) trước khi giao dịch sao chép có thể tiếp tục. Lời nhắc bật lên sẽ được gửi cho bạn khi khoản tiền gửi xuống dưới 100 USDT.

Địa chỉ ví có sẵn khi bạn nhấp vào chức năng “Nạp tiền” của khoản tiền gửi bảo đảm trong bảng điều khiển.

Khoản tiền gửi bảo đảm này không giống với số tiền bạn có trong tài khoản trao đổi của mình.

Ví dụ,

Bạn có 100.000 USDT trong tài khoản với Binance và bạn phải đặt cọc 1000 USDT với Orderbook. 100.000 USDT tại Binance sẽ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Chúng tôi không có quyền truy cập vào quyền chuyển tiền hoặc rút tiền của tài khoản Binance của bạn. Bạn duy trì toàn quyền kiểm soát.

Tài khoản sẽ tự động bị đóng nếu không nhận được bất kỳ khoản tiền gửi bảo đảm nào trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.