Tiền ký quỹ có được hoàn lại không?

Các khoản tiền bảo đảm là không hoàn lại.   Người dùng khuyến nghị nên gửi ít nhất 5-10% số dư tài khoản trao đổi của họ làm tiền gửi bảo đảm.

Một lời nhắc nhẹ nhàng sẽ được gửi qua ứng dụng giao dịch của bạn và / hoặc email đã đăng ký của bạn khi số tiền ký quỹ giảm xuống dưới 100 USD. Giao dịch sao chép sẽ tự động dừng khi tiền ký quỹ giảm xuống 0 và có thể tiếp tục khi số tiền ký quỹ lớn hơn 100 USD .


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.