Dấu nước cao là gì?

Dấu nước cao là đỉnh cao nhất trong số dư mà tài khoản đạt được.Phí chia sẻ lợi nhuận chỉ có thể được tính khi số dư trong tài khoản của bạn cao hơn mốc nước cao. Chênh lệch giữa số dư cao hơn và mốc nước cao sẽ được sử dụng để tính phí sau khi tính đến bất kỳ khoản tiền gửi / rút ròng nào.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.