Tổn thất toàn bộ có được không?

Orderbook không sử dụng đòn bẩy thông qua giao dịch ký quỹ. Cơ hội mất toàn bộ gần bằng không.

Sổ đặt hàng hiện chỉ giao dịch BTC / USDT giao ngay. Bất kỳ tổn thất nào trong số dư danh mục tài khoản có nghĩa là số BTC nắm giữ đã bị mất giá trị và trừ khi chúng bị bán bớt, các khoản lỗ sẽ không được thực hiện.

Số dư danh mục đầu tư = giá trị BTC + số tiền USDT

Giá trị BTC = Giá thị trường hiện tại x Số lượng BTC trong ví

Sự khác biệt trong số dư danh mục đầu tư vào lúc 06:00 GMT + 8 mỗi ngày trong các khoảng thời gian khác nhau sẽ là hiệu suất được tính toán.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.