Tình huống có khả năng xảy ra nhất mà AI sẽ mất tiền là khi nào?

Chiến lược của Orderbook là dài hạn chỉ gồm BTC / USDT. Không thể tránh khỏi các khoản lỗ tạm thời chưa thực hiện trong thời gian thị trường điều chỉnh vì BTC được giữ trong số dư Danh mục đầu tư sẽ giảm giá trị. Orderbook tìm cách giảm hàng tồn kho khi bắt đầu xu hướng giảm để bảo vệ lợi nhuận và ngăn ngừa thua lỗ.

 Ví dụ về hiệu suất giao dịch thực tế vào tháng 9 năm 2021 khi BTC chịu 2 đợt bán tháo lớn:

 Từ 07/09/2021 đến 22/09/2021

BTC bị mất khoảng. -22,50% trong khi Orderbook chỉ giảm -8,77%

Đến 01/10/2021

BTC vẫn bị lỗ -16,60% trong khi Orderbook đã cố gắng phục hồi cho đến khi lỗ nhỏ -2,10%

Đến 02/10/2021

Orderbook đã phục hồi các khoản lỗ vào tháng 9 và đạt được mức nước cao mới trong khi BTC vẫn bị lỗ -9,5%

 Chiến lược tạo lập thị trường độc đáo của Orderbook cho phép nó tiếp tục thực hiện các giao dịch và kiếm chênh lệch trong giới hạn rủi ro nghiêm ngặt ngay cả trong xu hướng giảm mạnh.

Như trong bất kỳ khoản đầu tư nào, người dùng cũng nên lưu ý rằng giao dịch tiền điện tử có rủi ro và lợi nhuận giao dịch không được đảm bảo.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.