Những loại rủi ro mà tôi có thể mong đợi để chấp nhận?

Chọn nhà giao dịch tiền điện tử bạn muốn theo dõi và tự động sao chép các giao dịch thông qua ứng dụng giao dịch. Hiện tại, Orderbook cung cấp 3 tùy chọn cho các khoản lợi nhuận tiềm năng khác nhau:

Trader Orderbook Market Lập thị trường

Flagship       (Rủi ro vừa phải)      5% -10% * hàng tháng

Nâng cao     (Rủi ro cao hơn)       7% -12% * hàng tháng

Linh hoạt     (Rủi ro cao)              10% -15% * hàng tháng

* Lợi nhuận được chỉ ra là dự kiến và không được đảm bảo.

Người dùng có thể thay đổi tùy chọn bất cứ lúc nào họ muốn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên giữ nguyên tùy chọn đó trong ít nhất 90 ngày để chiến lược có hiệu lực đầy đủ.

Hiện tại, chỉ có một tùy chọn chiến lược có thể được theo sau bởi một tài khoản. Orderbook đang hoạt động để cho phép một tài khoản duy nhất tuân theo nhiều chiến lược.

Kích thước lệnh của mỗi giao dịch được sao chép sẽ được điều chỉnh tương ứng dựa trên số dư danh mục đầu tư của từng tài khoản riêng lẻ. Nếu tài khoản 1000 USDT giao dịch 1 BTC, thì tài khoản 10.000 USDT sẽ giao dịch 10 BTC. Các tài khoản nhỏ hơn sẽ không chịu rủi ro cao hơn bằng cách giao dịch với quy mô đơn hàng lớn hơn.

Người dùng mới có thể phải đợi 24 - 48 giờ trước khi giao dịch sao chép bắt đầu để việc quản lý rủi ro có thể được điều chỉnh và thực hiện. Nó có thể ngắn đến vài giờ tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.