Thị trường Orderbook đang tạo ra Trung bình chi phí đô la (DCA) hay Chiến lược Martingale?

Không. AI không tăng gấp đôi (martingale) quy mô giao dịch với mỗi lần thua lỗ, nó cũng không tìm cách tiếp tục mua ngày càng nhiều khi giá giảm (DCA) mà không có phương pháp luận rõ ràng để quản lý rủi ro.

Cách thức hoạt động của AI trong Orderbook Market là tiếp cận giao dịch tiền điện tử như một doanh nghiệp thực sự. Cách quản lý dòng tiền, tồn kho sản phẩm, dự báo nhu cầu sản phẩm và tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm. Sử dụng cách tiếp cận này, nó sẽ điều chỉnh lượng BTC nắm giữ và giá mua hoặc bán ở các mức khác nhau tại các điều kiện thị trường khác nhau. Nó có thể tạo ra lợi nhuận trong các thị trường tăng giá, giảm giá hoặc các thị trường cạnh tranh bằng cách liên tục mua thấp và bán cao, thu thập chênh lệch giá mua nhanh nhất có thể và nhiều lần nhất có thể trong khi tránh tích lũy một vị thế ròng lớn.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.