Lợi thế của thị trường Orderbook làm cho AI là gì?

AI có thể phục hồi sau tổn thất nhanh hơn 50% đến 60% so với chiến lược mua và giữ mà không phải chịu rủi ro lớn. Nó sẽ tìm cách liên tục giảm chi phí tồn kho trong khi không bao giờ chịu rủi ro định hướng lớn bằng cách giữ quá nhiều BTC. Nó được coi là phòng thủ về bản chất.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.