Mối quan hệ giữa Quản lý tài sản FX2 và Sổ đặt hàng là gì?

FX2 Asset Management là một quỹ đã đăng ký của BVI tập trung vào các đổi mới tài sản kỹ thuật số. Thiết lập quan hệ đối tác với các cá nhân, tổ chức và các dự án tiền điện tử để khám phá các biên giới mới của những đổi mới. Giúp họ phát huy hết tiềm năng của mình và hướng dẫn họ đến sự công nhận và thành công.

Được tài trợ và phát triển bởi FX2, Orderbook là một AI độc quyền giao dịch thị trường tiền điện tử bằng cách sử dụng thuật toán tự động thị trường tần số cao tạo ra Trí tuệ nhân tạo (AI). Người dùng có thể sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch tiền điện tử bằng cách sử dụng thị trường Orderbook tạo AI tự động thông qua Ứng dụng Giao dịch Orderbook.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.