Ví tiền gửi tiền bảo mật của tôi đang hiển thị số dư âm. Nó có nghĩa là gì?

Khoản tiền ký quỹ của bạn đóng vai trò như một khoản lưu giữ để bù đắp bất kỳ khoản phí nào từ việc sử dụng ứng dụng giao dịch Orderbook. Số dư âm có nghĩa là tiền ký quỹ của bạn không đủ để thanh toán các khoản phí đó và có các khoản phí chưa thanh toán.

Trong trường hợp này, giao dịch sao chép sẽ tự động dừng lại. Bạn sẽ cần phải nạp thêm các khoản tiền gửi mới (tối thiểu là 100 USD trong ví tiền gửi bảo mật) trước khi giao dịch sao chép có thể tiếp tục.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.