Số tiền khuyến nghị tối thiểu để bắt đầu giao dịch sao chép Orderbook là bao nhiêu?

Chúng tôi đặc biệt khuyên người dùng nên bắt đầu với số dư tối thiểu là 3000 USDT trong tài khoản trao đổi của họ.


Đối với một số sàn giao dịch, có một số tiền tối thiểu được phép cho mỗi giao dịch và tài khoản khối lượng thấp có thể không thể sao chép thành công một số giao dịch dẫn đến hoạt động tổng thể kém.


Người dùng cũng phải cân nhắc rằng ứng dụng giao dịch Orderbook tính phí đăng ký hàng ngày là 0,99 USDT. Phí sẽ có tác động lớn hơn đến các tài khoản giao dịch với khối lượng nhỏ hơn.


Không có giới hạn số lượng cho giao dịch sao chép Orderbook.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.