Bạn có tính đến lịch sử giao dịch trước đây của tôi trên sàn giao dịch không?

Chúng tôi chỉ xem xét lịch sử của bạn kể từ thời điểm bạn tham gia Orderbook với tư cách là người dùng và bắt đầu giao dịch sao chép.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.