Tôi có thể tin tưởng bạn với khóa API của tôi không?

Có một số hạn chế trong cài đặt khóa API:

    chỉ đọc

• thỏa thuận

• rút tiền

Sổ lệnh chỉ cần quyền thực hiện giao dịch để thực hiện các hoạt động giao dịch sao chép. Chúng tôi không cần thực hiện bất kỳ hoạt động rút tiền nào và do đó không yêu cầu sự cho phép như vậy. Không bao giờ cho phép rút tiền trong các tùy chọn khóa API của bạn.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.