Làm cách nào để kiểm tra hoạt động giao dịch?

Hiệu suất được đo lường dựa trên số dư danh mục đầu tư của tài khoản trao đổi của bạn vào lúc 06:00 GMT + 8 mỗi ngày.

Sổ đặt hàng hiện chỉ giao dịch BTC / USDT giao ngay. Do đó, chỉ giá trị của BTC và USDT trong ví “Fiat và Spot” mới cần được xem xét. Giao dịch các đồng tiền khác sẽ được bổ sung trong tương lai gần.

Số dư danh mục đầu tư = giá trị BTC + số tiền USDT

Giá trị BTC = Giá thị trường hiện tại x Số lượng BTC trong ví

Sự khác biệt trong số dư danh mục đầu tư vào lúc 06:00 GMT + 8 mỗi ngày trong các khoảng thời gian khác nhau sẽ là hiệu suất được tính toán.

Ví dụ:

Bạn có 1 BTC và 50.000 USDT trong ví của mình.

Thứ Hai 06:00 GMT + 8: Giá BTC = 60.000.

                                            Bắt đầu Số dư danh mục đầu tư = (1 x 60.000) + 50.000 = 110.000

Thứ Sáu 06:00 GMT + 8: Giá BTC = 70.000.

                                            Số dư danh mục cuối kỳ = (1 x 70.000) + 50.000 = 120.000

Dựa trên ví dụ trên, số dư danh mục đầu tư của bạn tăng giá trị 10.000 hoặc 9% trong 5 ngày.

Để kiểm tra hiệu suất giao dịch sao chép của bạn, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Orderbook của bạn và có một loạt các báo cáo và biểu đồ giao dịch để giúp bạn theo dõi.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.