Tài khoản trao đổi của tôi đột ngột không thể sao chép các giao dịch. Vấn đề có thể là gì?

Một số sàn giao dịch như Binance sẽ tự động bỏ chọn quyền API "Bật giao dịch ký quỹ & giao ngay" sau 30 ngày kể từ thời điểm kích hoạt trừ khi bạn đã đưa các địa chỉ IP của ứng dụng giao dịch Orderbook của chúng tôi vào danh sách trắng (IP: 13.212.90.221). Khi điều này xảy ra, giao dịch sao chép sẽ dừng lại. Hãy đảm bảo rằng quyền API của bạn được gia hạn hoặc địa chỉ IP của chúng tôi được đưa vào danh sách trắng.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.