Hiệu suất tài khoản của tôi khác với bạn của tôi. Nguyên nhân có thể là gì?

Có một số yếu tố có thể dẫn đến hiệu suất khác nhau.

1. Thời gian kích hoạt giao dịch sao chép

2. Phí giao dịch hối đoái

3. Điền một phần

3. Vấn đề về dấu thời gian

4. Giá báo khác nhau từ các sàn giao dịch khác nhau.

5. Hiệu ứng phức hợp

Bất kỳ sự khác biệt nào trong các yếu tố trên sẽ dẫn đến các kết quả khác nhau.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.