Phí sử dụng Orderbook là gì?

Orderbook có hai loại phí:

• Chia sẻ lợi nhuận 20% hàng ngày trên High Water Mark

• Phí sử dụng giao dịch sao chép hàng ngày 0,99 USDT

Các khoản phí được tự động tính và khấu trừ từ tiền ký quỹ của người dùng vào lúc 06:00 GMT + 8 hàng ngày.

Sẽ không có bất kỳ sự chia sẻ lợi nhuận nào nếu số dư Danh mục đầu tư lúc 06:00 GMT + 8 thấp hơn mức nước cao. Phí sử dụng giao dịch sao chép cũng sẽ không bị tính nếu giao dịch sao chép đã bị tắt.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.