Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có các loại tiền điện tử khác trong tài khoản trao đổi của mình?

Để quản lý rủi ro hiệu quả, dễ dàng báo cáo và hiển thị rõ ràng về hiệu suất, bạn nên tạo một tài khoản trao đổi mới hoặc các tài khoản phụ cho Orderbook.

Nếu bạn dự định sử dụng tài khoản trao đổi hiện có có các loại tiền điện tử khác bên trong, hãy đảm bảo chuyển BTC của bạn trong ví “Fiat và Spot” sang các ví khác (ví dụ: P2P, Funding hoặc Margin).

Vì Orderbook hiện chỉ thực hiện giao dịch sao chép BTC / USDT trong ví “Fiat và Spot”, các loại tiền điện tử khác sẽ không bị ảnh hưởng. Bạn có thể tiếp tục giao dịch bằng các loại tiền điện tử khác miễn là nó không phải là BTC hoặc USDT. Bất kỳ BTC hoặc USDT nào được sử dụng để mua các loại tiền điện tử khác sẽ được coi là chuyển khoản đi tại Orderbook và nó sẽ được xem xét khi tính toán hiệu suất.


Giao dịch sao chép sẽ không bắt đầu nếu một lượng lớn BTC được phát hiện do cần có hướng dẫn thêm. Orderbook rất khuyến khích tùy chọn tài khoản phụ vì nó thuận tiện và dễ dàng hơn.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.