Kính gửi Quý khách hàng, Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chiến lược Orderbook Flagship đã đạt được lợi nhuận hơn 8% trong tháng 10. Đã một tháng kể từ khi Orderbook chính thức ra mắt. Do nhận được phản hồi quá lớn, chúng tôi vui mừng chia sẻ rằng Order